| Pradžia |    Vertimai (français)    Profesionalu godos    Tylos!    Egidijus    Letos pliažai saulėti    Vertimai (english)the one who writes poems
awakening
techno
metamorphosis
greenish
simply
almost not
of spring
the lowers
laying down on a side street
"the end of the race"

"the end of the race"

the times are totally
not interested in themselves
because they haven’t seen 
heroes

after decades
of running some
however stick around
now they care about
the prevention of neurosis

there were still
borders
of yesterday
the inexperienced

blinded by open
confrontation freedom
mad looking back
at an imagined opponent

but here
the sharpest ones
quickly understood
how silly
the cult of speed
is

even the generally
accepted variaties
of religious ironies
began to die off

from numbers who 
will remain alive
I fell out
with you"lenktynių pabaiga"


laikai visiškai 
nesidomėję savim 
nes nematė 
herojų 

po dešimtmečių 
bėgimo kai kurie 
vis dėlto išliko 
dabar tesirūpino 
neurozių prevencija 

buvo dar 
pakraščiai 
vakarykščiai 
nesubrendėliai 

apakinti atviros 
konfrontacijos laisvės 
įnirtę dairėsi 
menamo oponento 

bet ir čia 
bukliausieji 
greitai suprato 
koks įnoringas 
yra tempo 
kultas 

net visuotinai 
pripažintos religinės 
ironijos atmainos 
imtos marinti 

iš skaičiuotės kas 
liks gyventi 
iškritome mes 
su tavim