| Pradžia |    Vertimai (français)    Profesionalu godos    Tylos!    Egidijus    Letos pliažai saulėti    Vertimai (english)the one who writes poems
awakening
techno
metamorphosis
greenish
simply
almost not
of spring
the lowers
laying down on a side street
"the end of the race"

metamorphosis

to live
minute by
minute
to feel
completeness
to not be a slave
to your surroundings
emptiness
bliss
to bask in
the two ways
the lotus position
patient
breathing
exercises
mustering
attention dissolving
the thought about
the non-rhyming
everday
or - 
after a careful
measurement
an evening
a nightly dose
but until the mind
isn't lost
it's best
just snacking on
a cigarette
and it's not important
which tradition
is more mature only
the centuries' polished
lotus position
doesn't know what a
hangover or
white horses aremetamorfozės  


gyventi 
minutė po 
minutės 
jausti 
pilnatvę 
nevergauti 
aplinkybėms 
tuštumos 
palaima 
mėgautis 

du keliai – 

lotoso poza 
kantrios 
kvėpavimo 
pratybos 
telkiant 
dėmesį vaikant 
mintis apie 
nerimastingą 
kasdienybę 

arba – 

po rūpestingos 
skysčių atrankos 
kasvakarinė 
kasnaktinė dozė 
bet iki sąmonės 
nepraradimo 
geriausia 
užkandant 
cigarete 


ir nesvarbu 
katra tradicija 
brandesnė tik 
amžiais gludinta 
lotoso poza 
nežino kas yra 
pachmielas ir 
balti arkliai