| Pradžia |    Vertimai (français)    Profesionalu godos    Tylos!    Egidijus    Letos pliažai saulėti    Vertimai (english)the one who writes poems
awakening
techno
metamorphosis
greenish
simply
almost not
of spring
the lowers
laying down on a side street
"the end of the race"

the one who writes poems

the one who
writes poems
doesn’t get awards
is sure that
most won’t vote
for him because
he doesn’t respect his colleagues he
is given an award
becomes fashionable
the endowment pays
him in cash
and then he –
is a columnist
no way to predict 
anything
from his determined
penetrating
syntax patterns
combinations of conclusions
presumptions layed out
resourcefully
satisfy
the choosiest
consumer newspapers
one after another
try to catch him
for grand
occassions and
for everyday things but
he doesn’t get awards
is sure that
he won’t be read quite
like the popular
serials producer
still poorly knows
life
doesn’t respect
anyone is still just
the one who 
Writes poemstas kuris rašo eilėraščius 


tas kuris 
rašo eilėraščius 
nesiekia premijų 
yra tikras kad 
dauguma už jį 
nebalsuos todėl 
negerbia kolegų jis 
apdovanojamas premija 
tampa madingas 
fondas jam 
moka grynuosius 
ir štai jis – 
apžvalgininkas 
iš valingos 
skvarbios jojo 
sintaksės tinklo 
neišsprūsta joks 
dėsningumas 
išradingai 
dėliojami išvadų 
prielaidų deriniai 
tenkina 
išrankiausią 
vartotoją laikraščiai 
vienas per kitą 
siekia gauti jį 
iškilmingoms 
progoms ir 
kasdienybei bet 
jis nesiekia premijų 
yra tikras kad 
nebus skaitomas taip 
kaip populiarus 
serialų gamintojas 
menkai tepažįsta 
gyvenimą 
negerbia 
nieko tėra 
tas kuris 
rašo eilėraščius