| Pradžia |    Vertimai (français)    Profesionalu godos    Tylos!    Egidijus    Letos pliažai saulėti    Vertimai (english)IŠDAVYSTĖ
PARODA. GRYNOJI TAPYBA
RELIGINIS
ŽVILGSNIS
KULKA Į VAGINĄ
TARPULAIKIS
SESUO METONIMIJA
FOCUS DIVINA
DIALEKTIKOS PABAIGA
ŠLEIKŠTULYS
TAS KURIS RAŠO EILĖRAŠČIUS
DAR ŽAVI
CINIZMAS
PALAIMINTA PRAEITIS
BALANDĖ ŠIRDIS
LUPIKAUTOJŲ ELEGIJA
PATRANKŲ MĖSA
ŽALIOJI GATVĖ
KARAS
ĮVADAS
GYVASIS LAVONAS
GULINTIS ANT ŠALIGATVIO
KAIP MOTERYS STATO UŽ VYRUS
MATERIA DIVINA I
MATERIA DIVINA II
CINEMARK
PONIA SU ŠUNIUKU
PŪGOJE

PŪGOJE

snaigėms sūkuriuojant pustant 
be paliovos tarsi nerūpestingai 
šokant najadėms glaudėsi prie 
parduotuvės fasado akimis vis 
siekdamas užgriebti antro 
aukšto langų frontonus priešais 
nepaisydama pūgos dusliai ošė 
bulvaro krantinė tik žibintai 
beviltiškai blaškėsi toje 
lenėjoje šventėje dioniso jis 
atkakliai dairės aukštyn 
akis bematant pridrėbdavo 
sniego darėsi linksma jauna 
moteris netikėtai išniro 
iš sūkurio stabtelėjo ant 
laiptelių rudas paltas ir 
masyvi geltona kepurė – koks 
neįprastas derinys ryškus 
geltonis aiškiai permušė 
daug didesnį rudos spalvos 
plotą viską keistai vainikavo 
masyvi kepurės bumbulo forma 
tiesą sakant jis labai išsigando