| Pradžia |    Vertimai (français)    Profesionalu godos    Tylos!    Egidijus    Letos pliažai saulėti    Vertimai (english)IŠDAVYSTĖ
PARODA. GRYNOJI TAPYBA
RELIGINIS
ŽVILGSNIS
KULKA Į VAGINĄ
TARPULAIKIS
SESUO METONIMIJA
FOCUS DIVINA
DIALEKTIKOS PABAIGA
ŠLEIKŠTULYS
TAS KURIS RAŠO EILĖRAŠČIUS
DAR ŽAVI
CINIZMAS
PALAIMINTA PRAEITIS
BALANDĖ ŠIRDIS
LUPIKAUTOJŲ ELEGIJA
PATRANKŲ MĖSA
ŽALIOJI GATVĖ
KARAS
ĮVADAS
GYVASIS LAVONAS
GULINTIS ANT ŠALIGATVIO
KAIP MOTERYS STATO UŽ VYRUS
MATERIA DIVINA I
MATERIA DIVINA II
CINEMARK
PONIA SU ŠUNIUKU
PŪGOJE

MATERIA DIVINA II

krito 
vidury gatvės 
nedovanotinai paikai 
vizitinį identiteto 
rinkinį palikęs 
namie ir mobilusis 
niekuo nenorėjo 
pagelbėti padėtis –
veik be išeities 
būrelis stebėtojų 
greitai tirpo lig 
pačių atkakliausių 
sumaiščiai bent kiek 
aprimus rado jėgų 
susitvarkyti ir 
paskambino žmonai 
iš skaistyklos kad 
nebelauktų