| Pradžia |    Vertimai (français)    Profesionalu godos    Tylos!    Egidijus    Letos pliažai saulėti    Vertimai (english)IŠDAVYSTĖ
PARODA. GRYNOJI TAPYBA
RELIGINIS
ŽVILGSNIS
KULKA Į VAGINĄ
TARPULAIKIS
SESUO METONIMIJA
FOCUS DIVINA
DIALEKTIKOS PABAIGA
ŠLEIKŠTULYS
TAS KURIS RAŠO EILĖRAŠČIUS
DAR ŽAVI
CINIZMAS
PALAIMINTA PRAEITIS
BALANDĖ ŠIRDIS
LUPIKAUTOJŲ ELEGIJA
PATRANKŲ MĖSA
ŽALIOJI GATVĖ
KARAS
ĮVADAS
GYVASIS LAVONAS
GULINTIS ANT ŠALIGATVIO
KAIP MOTERYS STATO UŽ VYRUS
MATERIA DIVINA I
MATERIA DIVINA II
CINEMARK
PONIA SU ŠUNIUKU
PŪGOJE

KAIP MOTERYS STATO UŽ VYRUS

kaip mes statom už žirgus 
ir neatleidžiam žokėjui 
kad pentinai nepailso 
žąslai nedaug teišspaudė 
kraujo putų ant prusnų 

mes nekantraujam ir 
statom kaip apeninų 
vilkė stato už dvynius 
achilas – už atėnę 
paladę metafora stato 
už achilo kulną ir 
kaip siūlas stato 
už ariadnę gyvatė –
už sakmę pasaka stato 
už vaiką dievo motina 
meldžias ir stato už 
kristų pranašo balsas –
už dievo karį šuoliuok 
žirge bėk kaip nušvitimas 
stato už budą siela –
už kūną ir sąmokslas 
stato už maištą ir 
maištas stato už 
viltį kaip akimirka 
stato už sėkmę atleiski 
viešpatie mums kaip 
moterys stato už 
vyrus