| Pradžia |    Vertimai (français)    Profesionalu godos    Tylos!    Egidijus    Letos pliažai saulėti    Vertimai (english)IŠDAVYSTĖ
PARODA. GRYNOJI TAPYBA
RELIGINIS
ŽVILGSNIS
KULKA Į VAGINĄ
TARPULAIKIS
SESUO METONIMIJA
FOCUS DIVINA
DIALEKTIKOS PABAIGA
ŠLEIKŠTULYS
TAS KURIS RAŠO EILĖRAŠČIUS
DAR ŽAVI
CINIZMAS
PALAIMINTA PRAEITIS
BALANDĖ ŠIRDIS
LUPIKAUTOJŲ ELEGIJA
PATRANKŲ MĖSA
ŽALIOJI GATVĖ
KARAS
ĮVADAS
GYVASIS LAVONAS
GULINTIS ANT ŠALIGATVIO
KAIP MOTERYS STATO UŽ VYRUS
MATERIA DIVINA I
MATERIA DIVINA II
CINEMARK
PONIA SU ŠUNIUKU
PŪGOJE

ĮVADAS

paskui: šiaip jau būdavom 
      priverstos laukti kol 
      nusilaks žinai tokie 
      visiškai susinešioję 
      o jų moterys – viešpatie... 
      save atrodo laikė 
      paskutiniais dvasingumo 
      šaukliais rezistentais 
      elitu... pasišlykštėjau 
      iki grabo lentos 

tuomet: ateina čia tokios 
       mergiotės jergutėliau 
       piemenkos... kiša iš 
       kažkur ištrauktas 
       rožes sako pirkit 
       sykį net išbariau