| Pradžia |    Vertimai (français)    Profesionalu godos    Tylos!    Egidijus    Letos pliažai saulėti    Vertimai (english)IŠDAVYSTĖ
PARODA. GRYNOJI TAPYBA
RELIGINIS
ŽVILGSNIS
KULKA Į VAGINĄ
TARPULAIKIS
SESUO METONIMIJA
FOCUS DIVINA
DIALEKTIKOS PABAIGA
ŠLEIKŠTULYS
TAS KURIS RAŠO EILĖRAŠČIUS
DAR ŽAVI
CINIZMAS
PALAIMINTA PRAEITIS
BALANDĖ ŠIRDIS
LUPIKAUTOJŲ ELEGIJA
PATRANKŲ MĖSA
ŽALIOJI GATVĖ
KARAS
ĮVADAS
GYVASIS LAVONAS
GULINTIS ANT ŠALIGATVIO
KAIP MOTERYS STATO UŽ VYRUS
MATERIA DIVINA I
MATERIA DIVINA II
CINEMARK
PONIA SU ŠUNIUKU
PŪGOJE

ŽVILGSNIS

ar tik ne 
akys išsiveržė 
iš namų gimtųjų 
ir nieko neliko 
bylojančio apie 
dvasingąjį būdą 

ilgai o ilgai 
klajoti teko po 
žemes andai derlingas 
atšiaurias pilnas 
sandoros skrynių 
apgyventas jų 
sergėtojų cherubinų 
džiaugsmingoji valia 
angelų skardingas kalvas 
puošė sodais derliais 
toje dieviškoje 
dykroje nevalingas 
apimdavo nerimas 
dešinioji žengė 
pirma kairė 
laikėsi paskui abi 
pamažu keliavo ieškojo 
seselės trečiosios 
kadais dingusios 
aiškiaregės gynėsi 
nuo angelų ypatingos 
visažinystės kartot 
nesiliaujančios –
kur lėksite pasidėsit 
nenuoramos jūs 
silpnos ir 
benamės