| Pradžia |    Vertimai (français)    Profesionalu godos    Tylos!    Egidijus    Letos pliažai saulėti    Vertimai (english)IŠDAVYSTĖ
PARODA. GRYNOJI TAPYBA
RELIGINIS
ŽVILGSNIS
KULKA Į VAGINĄ
TARPULAIKIS
SESUO METONIMIJA
FOCUS DIVINA
DIALEKTIKOS PABAIGA
ŠLEIKŠTULYS
TAS KURIS RAŠO EILĖRAŠČIUS
DAR ŽAVI
CINIZMAS
PALAIMINTA PRAEITIS
BALANDĖ ŠIRDIS
LUPIKAUTOJŲ ELEGIJA
PATRANKŲ MĖSA
ŽALIOJI GATVĖ
KARAS
ĮVADAS
GYVASIS LAVONAS
GULINTIS ANT ŠALIGATVIO
KAIP MOTERYS STATO UŽ VYRUS
MATERIA DIVINA I
MATERIA DIVINA II
CINEMARK
PONIA SU ŠUNIUKU
PŪGOJE

FOCUS DIVINA

kodėl šie žmonės –
pirkliai vaišijų 
palikuonys vergai 
keliauninkai mokslingieji 
daktarai pašvęstieji 
namų šeimininkės?.. 
gyvenantys tarpe 
tūkstančių milijonų 
kolei kas nieko 
nežinantys? tik 
nesuvokiamam žaismui 
dieviškos sintaksės 
sufokusavus papildinius 
aplinkybes vietoje kur 
vienas iš jų nepatyrė 
dar židinio dovanos 
pats tapęs židiniu 
kęsdamas trukmę 
regėdamas besilydantį 
savo buvimą 
sulipusias formas 
nubėgančias ribas 
be jėgų ir laiko 
įkvėpti kaitros 
nebepakeldamas jis 
turi džiaugtis 
kentėti ir kovoti kaip 
delnas po lęšiu 
įsaulyje ir kenčia 
ir desperatiškai 
priešinasi?