| Pradžia |    Vertimai (français)    Profesionalu godos    Tylos!    Egidijus    Letos pliažai saulėti    Vertimai (english)IŠDAVYSTĖ
PARODA. GRYNOJI TAPYBA
RELIGINIS
ŽVILGSNIS
KULKA Į VAGINĄ
TARPULAIKIS
SESUO METONIMIJA
FOCUS DIVINA
DIALEKTIKOS PABAIGA
ŠLEIKŠTULYS
TAS KURIS RAŠO EILĖRAŠČIUS
DAR ŽAVI
CINIZMAS
PALAIMINTA PRAEITIS
BALANDĖ ŠIRDIS
LUPIKAUTOJŲ ELEGIJA
PATRANKŲ MĖSA
ŽALIOJI GATVĖ
KARAS
ĮVADAS
GYVASIS LAVONAS
GULINTIS ANT ŠALIGATVIO
KAIP MOTERYS STATO UŽ VYRUS
MATERIA DIVINA I
MATERIA DIVINA II
CINEMARK
PONIA SU ŠUNIUKU
PŪGOJE

TAS KURIS RAŠO EILĖRAŠČIUS

tas kuris 
rašo eilėraščius 
nesiekia premijų 
yra tikras kad 
dauguma už jį 
nebalsuos todėl 
negerbia kolegų jis 
apdovanojamas premija 
tampa madingas 
fondas jam 
moka grynuosius 
ir štai jis –
apžvalgininkas 
iš valingos 
skvarbios jojo 
sintaksės tinklo 
neišsprūsta joks 
dėsningumas 
išradingai 
dėliojami išvadų 
prielaidų deriniai 
tenkina 
išrankiausią 
vartotoją laikraščiai 
vienas per kitą 
siekia gauti jį 
iškilmingoms 
progoms ir 
kasdienybei bet 
jis nesiekia premijų 
yra tikras kad 
nebus skaitomas taip 
kaip populiarus 
serialų gamintojas 
menkai tepažįsta 
gyvenimą 
negerbia 
nieko tėra 
tas kuris 
rašo eilėraščius