| Pradžia |    Vertimai (français)    Profesionalu godos    Tylos!    Egidijus    Letos pliažai saulėti    Vertimai (english)IŠDAVYSTĖ
PARODA. GRYNOJI TAPYBA
RELIGINIS
ŽVILGSNIS
KULKA Į VAGINĄ
TARPULAIKIS
SESUO METONIMIJA
FOCUS DIVINA
DIALEKTIKOS PABAIGA
ŠLEIKŠTULYS
TAS KURIS RAŠO EILĖRAŠČIUS
DAR ŽAVI
CINIZMAS
PALAIMINTA PRAEITIS
BALANDĖ ŠIRDIS
LUPIKAUTOJŲ ELEGIJA
PATRANKŲ MĖSA
ŽALIOJI GATVĖ
KARAS
ĮVADAS
GYVASIS LAVONAS
GULINTIS ANT ŠALIGATVIO
KAIP MOTERYS STATO UŽ VYRUS
MATERIA DIVINA I
MATERIA DIVINA II
CINEMARK
PONIA SU ŠUNIUKU
PŪGOJE

KARAS

gyvenimas lyg ir 
ėmė kilti kalvon 
namuose atsirado 
daiktų jiedu ne-
iškart vengdami
greitos išeities 
kai tieksyk iš 
pasalų užklupti 
apeidavo metų 
laikus daugel 
daugel sykių kad 
tikėjimas grįžtų 
ir bent kiek su-
stiprėtų atradęs 
šypseną josios veide 
prišlijo nejučia 
prie vilties 
reiškiančios namus 
ir kad vaikai 
kuriuos abudu 
gimdė sulauks 
ateities taip 
sukosi diena po 
dienos laikas 
nusimesdavo vis 
daugiau to kas 
nebūtina jiedu 
galėjo tarti tapę 
laimingi paskui –
jis vėl išėjo.

likusi moteris 
kaip mokėdama raišiojo 
buvusį pastovumą šventai 
įsitikinusi gindamasi 
nuo aplinkinių vėliau –
tiesiog vadelėjama 
vitalizmo likučių 

užaugo pora kartų 
nepažinusių vyro 
portreto jie tie 
marginalai nenuolankūs 
isteriški fatalistai 
tiesiog viską paaiškino ir 
tėvų pastovumo troškimą 
išgarsino