| Pradžia |    Vertimai (français)    Profesionalu godos    Tylos!    Egidijus    Letos pliažai saulėti    Vertimai (english)IŠDAVYSTĖ
PARODA. GRYNOJI TAPYBA
RELIGINIS
ŽVILGSNIS
KULKA Į VAGINĄ
TARPULAIKIS
SESUO METONIMIJA
FOCUS DIVINA
DIALEKTIKOS PABAIGA
ŠLEIKŠTULYS
TAS KURIS RAŠO EILĖRAŠČIUS
DAR ŽAVI
CINIZMAS
PALAIMINTA PRAEITIS
BALANDĖ ŠIRDIS
LUPIKAUTOJŲ ELEGIJA
PATRANKŲ MĖSA
ŽALIOJI GATVĖ
KARAS
ĮVADAS
GYVASIS LAVONAS
GULINTIS ANT ŠALIGATVIO
KAIP MOTERYS STATO UŽ VYRUS
MATERIA DIVINA I
MATERIA DIVINA II
CINEMARK
PONIA SU ŠUNIUKU
PŪGOJE

PATRANKŲ MĖSA

talentingas studentas 
pernelyg jaunoje šalyje 
idealistas – visuomet ir 
be išlygų taip pat 
pirmeivis par exelence dar –
visos normatyvinės tiesos 
likimai sėkmė internetas 
anoniminių alkoholikų 
draugija istorija bet 
kuri uždara ar 
atvira struktūra juo 
labiau kad intencijos 
niekam nerūpi taigi 
tarsi rėtis sušaudytas 
hėgeliukas laiko 
taikinyje liejant 
gyvenimo karštį viskas 
vardan ateities 
menamųjų gyventojų kad 
galėtų laimingai kaip mes 
mokytis mokytis...