| Pradžia |    Vertimai (français)    Profesionalu godos    Tylos!    Egidijus    Letos pliažai saulėti    Vertimai (english)IŠDAVYSTĖ
PARODA. GRYNOJI TAPYBA
RELIGINIS
ŽVILGSNIS
KULKA Į VAGINĄ
TARPULAIKIS
SESUO METONIMIJA
FOCUS DIVINA
DIALEKTIKOS PABAIGA
ŠLEIKŠTULYS
TAS KURIS RAŠO EILĖRAŠČIUS
DAR ŽAVI
CINIZMAS
PALAIMINTA PRAEITIS
BALANDĖ ŠIRDIS
LUPIKAUTOJŲ ELEGIJA
PATRANKŲ MĖSA
ŽALIOJI GATVĖ
KARAS
ĮVADAS
GYVASIS LAVONAS
GULINTIS ANT ŠALIGATVIO
KAIP MOTERYS STATO UŽ VYRUS
MATERIA DIVINA I
MATERIA DIVINA II
CINEMARK
PONIA SU ŠUNIUKU
PŪGOJE

LUPIKAUTOJŲ ELEGIJA

aš ir tu 
artimieji 
mylintys su-
svetimėję niekuomet 
nepasižinoję yra 
lupikautojai sode 
pražydusi obelis 
laukinė kriaušė 
kur nors palei 
vieškelį visuomet 
lupikautojos kaip 
lupikautoja yra 
mintis lapkričio 
vėjyje ar ilgesys 
nenumaldomas 
sudėtingas likimas 
yra lupikautojas ir 
tas kurio niekas 
nepastebi lupikautojai 
būna visi visko dėsniai 
prielaidos dėsningumai 
kuriais vadovaujamės 
tikėdami amžinu 
sielos gyvenimu 

taip 
gera ramu 
regint kaip 
tykiai paklusniai 
visa kas tarsi 
užkerėta žingsniuoja 
pridėtinei vertei iš 
paskos stebuklingąja 
dūdele muzikuojančiai