| Pradžia |    Vertimai (français)    Profesionalu godos    Tylos!    Egidijus    Letos pliažai saulėti    Vertimai (english)IŠDAVYSTĖ
PARODA. GRYNOJI TAPYBA
RELIGINIS
ŽVILGSNIS
KULKA Į VAGINĄ
TARPULAIKIS
SESUO METONIMIJA
FOCUS DIVINA
DIALEKTIKOS PABAIGA
ŠLEIKŠTULYS
TAS KURIS RAŠO EILĖRAŠČIUS
DAR ŽAVI
CINIZMAS
PALAIMINTA PRAEITIS
BALANDĖ ŠIRDIS
LUPIKAUTOJŲ ELEGIJA
PATRANKŲ MĖSA
ŽALIOJI GATVĖ
KARAS
ĮVADAS
GYVASIS LAVONAS
GULINTIS ANT ŠALIGATVIO
KAIP MOTERYS STATO UŽ VYRUS
MATERIA DIVINA I
MATERIA DIVINA II
CINEMARK
PONIA SU ŠUNIUKU
PŪGOJE

BALANDĖ ŠIRDIS

dar jaunutės 
nepastebėdavo –
paklusni tuo metu 
įstengdavo būti 
bet metams bėgant 
taip pat nenumaldomai 
ilgesys jos stiprėjo 
vis dažniau atkakliau 
prašėsi lauk apliedama 
šeimininką lediniu panikos 
prakaitu į kalbas 
nesileido nepaisė 
meldimų nei nusižeminimų 
tylėjo gal iš savigraužos 
nujausdama kada tai 
įvyks ir štai rytą 
ankstyvą po nakties 
apgaulingos ramybės 
išskrido pas kitas 
rūmą nesutvarkytą 
palikusi