| Pradžia |    Vertimai (français)    Profesionalu godos    Tylos!    Egidijus    Letos pliažai saulėti    Vertimai (english)Kutentojas profesionalas
Lifto įrengimo klausimu
Psichoanalitikas
Bankomatas, keitęs savo funkcijas į vabzdžiaėdžio augalo, bet tai labai nelengvas uždavinys
Life is life
ALTERNATYVOS
OGI ŽIAURIAUSI DALYKAI: SUSIGĖDUSI LĖLĖ
"...NEŽINOJO, KĄ DARO"
ASTROLOGINĖS KLIAUDOS
KETURIOS PASAKĖČIOS APIE VANDENŲ PLĖŠRŪNUS
STOKA VITAMINŲ
MEILĖS TRIKAMPIS
GEIŠA SUGIPSUOTA RANKA
VIENIŠAS GARVEŽYS
DVYLIKA BROLIŲ F-16 LAKSTANČIŲ
FUGA

DVYLIKA BROLIŲ F-16 LAKSTANČIŲ

sulėkė nusileido visi 
dvylika brolių F-16 
variklius savo išjungė 
ir poilsiui sutūpė

išlindo tuomet seselė 
iš kuro terminalo kertės 
stiklus gražiai nušveitė 
patikrino oro slėgimą  
padangose perskaičiavo 
kulkosvaidžių šovinius

rytui išaušus sukilo 
visi dvylika brolių
reaktyviniai varikliai 
suūžė suriaumojo ir 
išlėkė broliai F-16

vakarui atėjus vienas 
po kito leidosi tūpė 
broliai F-16 ir tarpu 
savęs kalbėjo kaži kas 
čia ne taip viskas 
nušveista išvalyta žiū 
ir kulkosvaidžių šoviniai  
tvarkingai perskaičiuoti 
iš kur tas paslaptingas 
naktinis servisas 

tik jauniausias 
brolis F-16 nieko 
nesakė o nutarė 
neiti poilsio bet 
laukti pažiūrėti kas 
čia naktį dėsis 

išlindo seselė iš 
kuro terminalo kertės
ėmėsi stiklus šveisti 
tikrinti oro slėgimą 
padangose štai jau ir 
jaunėliui eilė atėjo 
o tasai palaukęs kol 
jinai kulkosvaidžio 
šovinius perskaičiavo  
ir klausia kas esi ką 
čionajos darai kožną 
naktį ir privertė seselę 
viską papasakoti kaip 
tolimoje šaly gyveno 
su pamote laume ragana 
ir ėmę tarnai tarpu 
savęs šnekėti esą ji 
dvylika brolių turinti 
kuriuos toji pamotė  
laumė ragana F-16 
pavertusi ir paleidusi 
rytinių sienų saugoti 
kaip ryžusis seselė 
surasti savo dvylika 
brolių F-16 kaip vargusi 
kolei daugybę leidimų 
sertifikatų gavusi 
išklausiusi instruktažų 
gausybę gavusi vardą 
seselė ir legendą kad 
tikrai esanti seselė 
dvylikos brolių F-16 

rytą pakilus broliams 
F-16 jauniausias F-16 
jų ir klausia ką broliai 
darytumėte sužinoję 
kad seselė mus rado ir 
jinai čia kožną naktį 
mus rūpestingai apeina 

ir atsakė broliai F-16 
patsai kažką žinai sakyki 
greičiau kas čia vyksta 
tuomet paėmė už rankos 
seselę iš kuro terminalo 
kertės išvedė ir pas 
brolius atvesdino kaip 
jau bus taip sako štai 
broliai F-16 mūsų 
seselė štirlicas 
pagaliau susitikome 

ir tarė vyriausias
F-16 sese štirlicai
pasiskubinai dar metus 
turėjai išlaukti ir   
būtume gražiai susitikę 
ilgai ir laimingai 
gyvenę dabar turėsi  
dvylika metų tylėti 
svečioj šaly šnipinėti