| Pradžia |    Vertimai (français)    Profesionalu godos    Tylos!    Egidijus    Letos pliažai saulėti    Vertimai (english)Kutentojas profesionalas
Lifto įrengimo klausimu
Psichoanalitikas
Bankomatas, keitęs savo funkcijas į vabzdžiaėdžio augalo, bet tai labai nelengvas uždavinys
Life is life
ALTERNATYVOS
OGI ŽIAURIAUSI DALYKAI: SUSIGĖDUSI LĖLĖ
"...NEŽINOJO, KĄ DARO"
ASTROLOGINĖS KLIAUDOS
KETURIOS PASAKĖČIOS APIE VANDENŲ PLĖŠRŪNUS
STOKA VITAMINŲ
MEILĖS TRIKAMPIS
GEIŠA SUGIPSUOTA RANKA
VIENIŠAS GARVEŽYS
DVYLIKA BROLIŲ F-16 LAKSTANČIŲ
FUGA

Life is life

 Susitiko senamiesčio pakraštyje, gatvelėje šalia restauruotos bastėjos,
kuri XVIII amžiuje naudota ir kaip arsenalas. Iškart už pylimo žemyn
leidosi šlaitas, apačioje palei gatvę tekėjo siaura, srauni upelė,
tolėliau raudonais čerpių stogais švietė menininkų ir pasiturinčių snobų
rajonas. Bet miestas išgyveno dinamiško, audringo vystymosi laikus -
keturių žvaigždučių viešbučio paradinį įėjimą, kurio stiklinės durys
atvėrė praeiviui solidų holą su reception, respektabiliu pasitikėjimu
švytinčius biurus, restoranų iškabas vos už kokio šimto metrų keitė
apšnerkštame kieme supiltos šiukšlių krūvos. Audringai besivystantis
miestas viliojo istorija, nenuspėjama raida ir pavojais.  
 Miestą gaubė bobų vasara, buvo penktadienio pavakarė, šiltas, švelnus
vėjelis lengvai kedeno kailiukus. Jiedu iš pradžių ramiai pastovėjo ant
šlaito krašto, po to pasuko į kiemus kitapus gatvės. Buvo laisvi,
sugebėję nemažai išlošti, bet ir patyrę praradimo kartėlį, galbūt
truputį pavargę, tačiau nepraradę budrumo, visada pasiruošę veikti - ji,
šviesrudė su gelsvu ochros atspalviu, ir tiesus tarsi nulietas, išdidaus
žvilgsnio jis su vos vos regimu sidabrišku atspalviu palei snukutį ir
ausis. Susitiko ką tik, penktadienio pavakarę, ir iškart suprato, jog
neverta gaišti laiko susipažinimo ritualams, labiau pritinkantiems
senamadiškiems nevykėliams. Buvo dviese, laukė nuostabus savaitgalis. 
 - Žinau neprastą tūsą netoliese, - tarstelėjo jis. 
 - Skersgatvy šalia to nevykusio Vokiečių bulvaro... - atitarė ji, abu
supratingai šyptelėjo. Judėjo kiemu, jis laikėsi budriai, tuo pat metu
išlikdamas nenusakomai, žaviai atsainus. Paslapčia prisipažino, jog tas
jo atsainumas ją vežė. Vos tvardėsi, kad nepradėtų glaustytis, tačiau
tvardėsi. Ne dabar - turės pasistengti ir jis. 
 Kiemo pakrašty neramiai dairydamiesi ir nuobodžiaudami trynėsi keli
vietiniai, iš neturėjimo ką  veikti tingiai ritinėdami suglamžyto
popieriaus gniužulėlius, uostydami šunų išmatas ir paniekinančiai
čiaudėdami. Tiesą pasakius, padugnės, silpnadūšiai, kurių kasvakarinis
tikslas - prisitarčialinti bet kuria kaina. Pamačius atėjūnus, kilo
nedidelis šurmulys, jie mikliai persigrupavo, ir pora stambesnių
atsiskyrę nuo būrelio ėmė artėti. 
 - Ė, čiūvas... - pradėjo tas, kur iš kairės. Jis vos sulėtino žingsnį,
metė į juos trumpą, kietą atgrasantį žvilgsnį, ir toliau traukė savo
keliu, patikimai užstodamas ją korpusu. Anie buvo visai arti, įsitempę,
pasiruošę, tačiau jam net neprireikė atsigręžti - žaibiškas, vos
pastebimas užpakalinės dešinės kojytės judesys, ir kairysis aiktelėjęs
nuo tikslaus mavashi smūgio nuskriejo atgal 36 centimetrus bruko
akmenimis. Tas, kuris iš dešinės, sudvejojo, stabtelėjo, matyt,
laukdamas bendrų pagalbos. 
 - Gal eikim iš čia - jei neprieštarauji... - sušnibždėjo, atsigręžęs į
priešininkus, laikydamas ją už nugaros ir grėsmingai šiepdamasis. Galėjo
nesunkiai iškirsti ir likusįjį, tačiau nusprendė nesivelti, ką žinai,
gal kuris turi kastetą, peilį ar net dujinį pistoletą bus iš ko pavogęs.
Būtų nedovanotina prieš ją pasirodyti subjaurotam. 
 - Truputis adrenalino. - tarstelėjo pusbalsiu, kai jau buvo gatvėje
visiškai saugūs. Ji patenkinta sumurkė. Šį nereikšmingą nutikimą abu
pamiršo akimirksniu. Prie nights club, garsėjančio neprasta šokių muzika
ir demokratiškomis kainomis, būriavosi nedidelė minia. Čia buvo galima
neblogai paūžti, trokšdami relakso kabako apsaugą atakavo darbo savaitės
išvarginti biržos makleriai, pradedantys auditoriai, notarų padėjėjai,
pardavimų vadybinkais dirbantys studentai - sava, pažįstama publika. Jis
mandagiai ir įžūliai prasibrovė pro likusius, patikimai laikydamas ją už
letenėlės, ir atsidūrė prieš apsauginį. 
 - Vadybininkas Augis šiandien nedirba? Gaila, esame seni bičiuliai -
tikiuosi, perduosite sveikinimus. üinote, mes tik dviese... - šelmiškai
šyptelėjo. Techno keitė regis, pastarąjį hiphopas, atrodo, skambėjo ir
senas geras disco - tiesą sakant, abu dorai ir neprisiminė, iš tūso
ištrūko gerokai po pusiaunakčio, pailsę ir apsvaigę. Buvo daugiau nei
pažįstami, visą vakarą šokę, glaustęsi, alsavę vienas kitam į snukutį.
Jis sugavo taksi, nuvykę pas jį, jie aistringai užsiėmė tuo, kol
visiškai išsekę užmigo vienas kito glėbyje. 
 Rytą jis virė kavą, ji tingiai raivėsi plačioje, patogioje jo lovoje.
Jį erzindama, galando nagučius į pagalvę, bet jis nesusinervino,
atlaidžiai pabučiavo į nosį, ėmė masažuoti paausį. Ji sumurkė iš
pasitenkinimo, nekantraudama jį prisitraukė, nuvilko puikų, gėlėtą šilko
chalatą, ir jiedu vėl aistringai užsiėmė tuo. Po to gėrė kavą, neskubėjo
keltis, dar lovoje pažiūrėjo "Ameliją iš Monmartro", truputį paplepėjo,
paskui vėl aistringai užsiėmė tuo. 
 Popietę praleido užmiestyje. Klajojo po parką, nuo kalvos susimąstę
žvelgė į slėnyje išsitiesusį miestą, net užėjo į nedidukę priemiesčio
bažnytėlę, kur atsipalaidavę, susikaupę, gerbdami žmogeliukų religinius
jausmus, paklausė garbaus amžiaus klebono laikomų mišių - klebonas ir
visa pagyvenusi bažnyčios bendruomenė vis smalsiai žvilgčiojo į jų pusę.
Po to buvo dar viena nuostabi 
naktis - be abejo, jie vėl užsiėmė tuo. Rytą ji skubėdama pasidažė,
pakštelėjo į paausį ir išbėgo su reikalais. Jis nusprendė dar pamiegoti.
Kai dieną jai paskambino, ji atsiprašė esanti užimta. Jų pažintis
gražiai, nepastebimai užgeso, išsiskyrė berods net neatsisveikinę - abu
per daug nesigilino. Matsi gatvėje porą kartų, pasisveikino, tačiau
paplepėti kažkaip neatsirado laiko. Laikas nelaukė - jie skubėjo paskui
naujus iššūkius.