| Pradžia |    Vertimai (français)    Profesionalu godos    Tylos!    Egidijus    Letos pliažai saulėti    Vertimai (english)Kutentojas profesionalas
Lifto įrengimo klausimu
Psichoanalitikas
Bankomatas, keitęs savo funkcijas į vabzdžiaėdžio augalo, bet tai labai nelengvas uždavinys
Life is life
ALTERNATYVOS
OGI ŽIAURIAUSI DALYKAI: SUSIGĖDUSI LĖLĖ
"...NEŽINOJO, KĄ DARO"
ASTROLOGINĖS KLIAUDOS
KETURIOS PASAKĖČIOS APIE VANDENŲ PLĖŠRŪNUS
STOKA VITAMINŲ
MEILĖS TRIKAMPIS
GEIŠA SUGIPSUOTA RANKA
VIENIŠAS GARVEŽYS
DVYLIKA BROLIŲ F-16 LAKSTANČIŲ
FUGA

Psichoanalitikas

 Rūškanu veidu pjaustė baravyko paąžuolio kotą. 
 - Sukirmijęs... pagraužtas karieso, dar vienas... - murmėjo
nepatenkintas. 
 Kažkas mandagiai patapšnojo per petį. Susierzinęs pasimuistė, mostelėjo
atgalia ranka, tarsi baidytų įkyrią musę. Patapšnojo dar kartą.
Atsigęžęs išvydo rudąjį lokį. 
 - Grybaujate? - mandagiai pasiteiravo lokys. 
 - Taip. Tam tikra prasme. 
 - Suprantu. - rudasis diskretiškai linktelėjo pridurdamas. - Neatrodote
labai patenkintas. Turite problemų? Grybaujant nepavyksta patirti
satisfakcijos?
 - Ne, ką jūs, jokių problemų... 
 - Galiu padėti. Čia pat, vietoje. Jei turite abejonių dėl
kvalifikacijos - štai sertifikatas. - lokys ištraukė iš užančio herbiniu
antspaudu pažymėtą dokumentą. 
 - Aš nežinau... negalėsiu dabar atsiskaityti. - mėgino atsikalbinėti. 

 Rudasis draugiškai uždėjo leteną jam ant peties. 
 - Dėl pinigų nesirūpinkite. Penktadieniais dirbu už dyką, pagal
vyriausybės finasuojamą programą.  Už labdaringą konsultavimą esu
skatinamas. - mirktelėjo pašnekovui. Pašnekovas suprato mirktelėjimą -
trauktis nebuvo kur. 
 - Ką gi, pradėsime. - lokys dalykiškai apsidairė. - Prašau čia, ant
kelmelio. 
 Atsisėdo ant kelmo, tačiau nesijautė labai ramus. Lokys atsitūpė ant
užpakalinių kojų priešais jį, labai arti, snukis į veidą - jis jautė
karštą žvėries alsavimą. Muistėsi neramus, keikdamas save dėl
lengvapėdiško neapdairumo trenktis vienam į mišką - juk skaitė spaudoje,
kad iš gretimos valstybės gūdžių didžiagirių į šalį užklydo keletas
rudųjų lokių. Dabar pats gauna įsitikinti žiniasklaidos pranešimų
tikrumu. Be, to, ir šalies urėdijos gyrėsi planuojančios veisti rudąsias
meškas - jų istoriniais laikais šalies miškuose būta, tai dabar esą irgi
reikia. Priveisė... Įdomu, kokiu būdu tas apsišaukėlis įsiprašė į
vyriausybės remiamą programą - ten gi viskas griežtai kontroliuojama,
nuolat atliekamas auditas. 
 - Privalote atsikratyti visų pašalinių minčių, pasistenkite apie nieką
negalvoti. - nutraukė jo apmąstymus lokys. "Pabandytum pats..." -
pagiežingai pagalvojo. - "... net grybauti padoriai nebegalima,
kabinėjasi visokie... na ir laikai..." 
 - Vis dėlto pasistenkite. - ramiai tęsė rudasis. - Jums tereikia
susikaupti, vaduotis nuo minčių, kurios teršia jūsų sąmonę. 
 Jis tylėjo kaip užsispyręs vaikas, be to, labai erzino karštas žvėries
alsavimas tiesiai į veidą ir kažkokia nenusakoma smarvė, atrodo,
sugedusių dantų. Vėl kariesas... Ir toks drįsta konsultuoti, šarlatanas.
Net neslėpė didėjančio nepasitenkinimo ir gavo letena smagų antausį. 
 - Kažkodėl nesusikaupiate. Tai neleistina, turite bendradarbiauti. -
lokys kalbėjo įtaigiai, be lašelio agresijos. Tarsi ramindamas uždėjo
leteną jam ant galvos. - Turėjau tą padaryti. - taikiai tarė ir pridūrė
globėjiškai. - Na, sakykite, juk jaučiatės vienišas? 
 Toks nuoširdus rudojo lokio elgesys ėmė sklaidyti nepasitikėjimą,
nuolatos lydintį skepsį ir nepasitenkinimą. Jis sudvejojo. 
 - Taip, tikriausiai, - netvirtai atsakė. 
 - Na štai, kaip gražiai galime sutarti. - tuo pačiu taikiu tonu tęsė
lokys. 
Paskui jie truputį patylėjo. 
 - Vienatvė pati savaime nėra blogai. - ramiai, tarsi sau ėmė kalbėti
rudasis. 
- Juk neretai maldamasis minioje, palaikydamas formalius santykius su
kolegomis, pažįstamais, net šeimoje, jei partneriai stokoja nuoširdumo,
žmogus tarsi išsibarsto, taip ir neišmokęs pabūti su savimi. Tuomet
vienatvė atrodo tarsi kokia prievolė, nepažini, gŽsdinanti grėsmė,
kelianti didžiulį psichologinį diskomfortą. Tarp kitko, jūs vedęs?
Atsiprašau, kad klausiu, jei nenorite, galite neatsakyti. 
 - Deja, taip. - gūdžiu balsu atsakė jis ir pratrūko. - Suprantate,
paties pastabos dėl užsimalimo kasdienybėje yra absoliučiai teisingos.
Formalių santykių spaudimui galima atsispirti, šizofrenišką socialinių
kaukių tikrovę galima neutralizuoti. Bet kažkur turi būti namai,
žinojimas, kad tavęs laukia tikra, jauki židinio šiluma. Bet jei ir ten
kas vakarą randi tą patį, jeigu net nuosavuose namuose neturi
sąjungininkų ir jautiesi lygiai toks pat vienišas kaip minioje,
sutikite, tada jau blogai, tai beveik nepakeliama. Bet ką aš čia...
Minėjote nuoširdumą, tad kaip profesionalas viską  puikiai suprantate. 
 Lokys linktelėjo ir atsargiai tarė: 
 - Tačiau kartais užtenka tik nedidelio postūmio - paprasto, žmogiško,
ar ne tiesa... 
 - Bet aš jau nebetikiu žodžiais! - desperatiškai sušuko jis ir pratrūko
raudoti. Verkė, kūkčiojo rudajam ant peties visiškai nesigėdydamas ir
jausdamas augantį palengvėjimą. Lokys rūpestingai letena glostė jo
nugarą, labai stengėsi būti jautrus, subtilus, vis dėlto nagais įplėšė
striukę ir net truputį siekė nugarą, ant kurios keletui dienų liko pora
raudonų dryžių, panašių į tuos, kokie lieka po itin aistringo sekso. Dėl
dryžių ir striukės turėjo ilgokai aiškintis su žmona ir vis tiek jos
neįtikino. 
 Tačiau ledai pajudėjo, jo sieloje budo pavasaris, galbūt žvarbokas ir
atšiaurus, bet vis tiek - pavasaris. Jiedu su lokiu ilgokai kalbėjosi -
daugiau jis, slapta džiaugdamasis netikėtai tekusia laime sutikti
dėmesingą klausytoją ir puikų profesionalą. Lokys meldė nesustoti ir
jokiu būdu nenuleisti rankų. 
 - Ir šeimą kviesčiau išsaugoti - išeitis visada atsiranda, niekada
nereikia prarasti vilties. - užbaigė rudasis. 
 - Labai man padėjote. - jis dar kūkčiojo, nebuvo visiškai nusiraminęs,
tačiau sieloje jautė begalinę ramybę. 
 - Tai mano pareiga. - kukliai atsakė lokys. Jo balse girdėjosi
nuovargio gaidelės, tačiau įtampa iš snukio dingo. Pasibaigus seansui,
rudasis lokys galėjo sau leisti atsipalaiduoti. 
 Jis laimingas išlindo iš miško, atsigręžęs dar sykį pamojo ir patraukė
prie mašinos. "Bus tų grybų..." - galvojo ramus, apeidamas automobilį,
rūpestingai spardydamas padangas.